Hvad er rideterapi?

Rideterapi er en behandlingform for børn og voksne med psykiske lidelser såsom: Stress, angst, depression, manglende selvværd og selvtillid, ADHD, autisme, koncentrations- og opmærksomhedsbesvær.

Bliv klogere på rideterapi:

Pædagogisk Rideterapi er et specielt tilrettelagt hesteassisteret guidning for børn, unge og voksne med særlige behov.

I Pædagogisk Ridning tilbydes forløb, hvor hesten indgår som redskab, og er med til at styrke evnen og bevare relationen til omverden. Det er med til at styrke motivationen for at gøre en forandring for eget liv. Det er med til at skabe ro, koncentration og opmærksomhed, hvis man oplever at det kan være svært i den daglige hverdag. Det kan åbne op for at fortælle, hvor det før har været svært at indgå i en dialog.

Målet på sigt er at man som deltager oplever at blive mere tilstede i sig selv. Mærker en indre ro i sig selv.

Der kræves ikke kendskab til heste for at kunne deltage i et forløb. Alle vil gennemgå et sikkerhedskursus.

Hvad består et forløb af?

Et forløb kan bestå i at lære at ride på hesten, hvor man gennem hestens bevægelser får arbejdet med sin kropsbevidsthed. Men der arbejdes især med håndteringen af hesten fra jorden gennem øvelser for at skabe tillid. Der arbejdes ud fra målet om at opnå en samhørighed og fortrolighed til hesten gennem øvelser, hvor hesten er vores redskab.

Motorisk træning på hesteryg.

Motorisk træning på hesteryg er den mest effektive træningsform. Metoden defineres som “dynamiske og statiske øvelser udført på hesteryg” Træningen påvirker og træner en på mange forskellige måder. Alle muskler er i spil. Det vil sige hestens bevægelser kombineret med at man samtidig udfører gymnastiske øvelser på hesten, er med til på en og samme tid, at stimulere alle de sanser der er afgørende for en motorisk udvikling, samt en forbedring af kroppen styrke. Er man udfordret på sin balance, krydskoordinering, kropsfornemmelse, tågænger eller noget helt andet, så kan motorisk træning på hesteryg være en god løsning da kroppen hele tiden bliver udfordret og samtidig styrket da man arbejder på et underlag der hele tiden er i bevægelse. Motorisk træning på hesteryg er af en varighed på ½ time hvor de 25 min. foregår på hesteryg.

Hvilke kompetencer kan man udvikle med rideterapi?

Et pædagogisk forløb med hesten som medspiller giver altså: Større kropsbevidsthed, evnen til at skabe relationer til andre, større selvtillid, da man lærer at håndtere et dyr, der er meget større end en selv.

Fysisk øges kropsbevidsteheden, da hestens bevægelser styrker balance og koordination. Der opnås en sansemotorisk effekt i den vestibulære, proprioceptive og taktile sans, samt den auditive sans aktiveres.

Psykisk giver samværet med så stort et dyr en grundlæggende tillid til en selv og hesten, da man lærer at agere sammen med og over for hesten.

Socialt lærer man i samvær med hesten om egen adfærd ved at lære at aflæse hestens reaktioner. De kompetencer der styrkes kan overføres i samværet med andre, da man lære at aflæse andres følelser og udføre empati. Dette styrker altså ens egne sociale relationer.